Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Autor:
Datum publikování: 0.0.
Bibliografie:
Kategorie:
Abstrakt

Abstrakt v cizím jazyce


... velryby komunikují jazykově strukturovanými signály(zpěvem), které se kódují v jejich DNA, a tudíž geneticky předávají z matky na potomka? Podle vyjádření odborníků to znamená, že každá velrybí rodina hovoří specifickým nářečím tak, jako je tomu u člověka.

zdroj:
Koukolík, net, výzkum