Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace

... lingua franca? Je to jazyk, který slouží jako prostředek komunikace mezi mluvčími jiných jazyků, hlavně v oblasti obchodu. Př. španělština jako lingua franca pro různojazyčná etnika v Mexiku.

zdroj:
xz