Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

...složení šimpanzí DNA se liší od člověčí pouze z 0,4 % (pro bystré hlavinky: 99,6 % máme společných)? Může to něco znamenat pro jazykovědu?

zdroj:
Koukolík, net, výzkum