Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

... lingua franca? Je to jazyk, který slouží jako prostředek komunikace mezi mluvčími jiných jazyků, hlavně v oblasti obchodu. Př. španělština jako lingua franca pro různojazyčná etnika v Mexiku.

zdroj:
xz