Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

... hemispaciálním neglektu? Jedná se o ztrátu schopnosti pacienta s lézí registrovat kontralaterární prostor a cokoli, co se v něm objeví. Podle jedné z hypotéz je neglect způsoben destrukcí sítě zahrnující frontální, parietální ad. kortexy, bazální ganglia a talamus. Sledování mozkového průtoku pomocí SPECT prokázalo, že pacienti s neglektem mají výraznou hypoperfuzi ve frontálním a parietálním kortexu, čímž se tato hypotéza potvrzuje.

zdroj:
Jodzio, Lass, Nyka, Gasecki 2002