Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

... jazyk je základní lidskou univerzálií, jelikož nechybí narozdíl od ostatních rysů (tanec, závist, dominance, bydliště ad.) žádnému etniku?

zdroj:
Braun