Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

...slovo haplologie musí pocházet od Cimrmana, ale přitom Vám to připomíná prof. Palkovou? B je správně! Haplologie je ztráta jedné nebo dvou opakovaných identických či obdobných sekvencí (slabik nebo slov) ve struktuře, např. "prtže" či "bře" místo protože.

zdroj:
ich, net, Palková: Fonetika a fonologie češtiny.