Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

... www.cal.org (Center of Aplied Linguistics)! Jsou to moc zajímavé stránky o aplikované lingvistice. Možná byste si pod touto hlavičkou nepředstavili třeba u nás neexistující vzdělávání imigrantů nebo uprchlíků a jazykové testování a podobně. Mají tu také zajímavé heslo: "Improving communication through better understanding of language and culture".

zdroj:
ol