Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

Pro četné zájemce o znakový jazyk je určena tato zajímavost, která jim tímto radí, že na stránce www.mpi.nl najdou zajímavé abstrakty z konference s názvem Structuring of space in language and cognition: What do sign languages reveal?, která se konala v září v rámci Max Planck Institutu.

zdroj:
ich, net