Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

... časopis Česká hlava - svět vědy! Jsou tam novinky a zajímavosti ze všech vědních oborů podané srozumitelnou formou. Na internetu ho najdete na adrese www.svetvedy.cz.

zdroj:
net