Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

...absolutní sociální deixe? "Absolute social deixis is deictic reference to some social characteristic of a referent (especially a person) apart from any relative ranking of referents. Often absolute social deixis is expressed in certain forms of address. The form of address will include no comparison of the ranking of the speaker and addressee; there will be only a simple reference to the absolute status of the addressee. Here are some examples of absolute social deixis: "Your honor, Mr. President."

zdroj:
net, Levinson 1979