Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam četby převzatý automatem z http://ucjtk.ff.cuni.cz/informace/odblitpgs.htm
Nemohu navázat spojení se zdrojem. Seznam četby není v tuto chvíli k dispozici.

Čtení čínských znaků je neobyčejně složité. Např. u znaku, který má význam "řeka", tj. čínsky "kiang", říkají obě složky psaného znaku asi toto: myslete na něco, co se vyslovuje podobně jako "kung" a má něco společného s vodou.

zdroj:
Černý: Dějiny lingvistiky, s. 49