Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Zobrazení: 1 až 3 z 3
Program 16. workshopu Žďárek pro postgraduanty a studenty filologických oborů

Jilemnice 12. – 14.11.2004

Michaela Lišková :: 7.11.2004 :: workshopy
16. workshop Žďárek - Jilemnice 12.-14. 11. 2004

Zveme Vás na další studentský a postgraduantský workshop pořádaný Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze. Hlavním tématem bude analýza obrazného vyjadřování esteticky nerelevantního i relevantního, generativní popis jazyka a jako vždy varia. Podle počtu a druhů referátů se bude jednat v plénu nebo i v sekcích. Referenti jako vždy dodají padesát kusů handoutů a případně podle potřeby balicí papíry a fixy (tabule nejsou k dispozici).

Michaela Lišková :: 3.11.2004 :: workshopy
Zpráva o Žďárku, tentokrát v Pasekách

Nedávno se uskutečnil další, již čtrnáctý díl žďárkovské série. Tentokrát se konal v Pasekách nad Jizerou ve dnech 21.11. – 23.11.2003. Ubytování bylo zajištěno v místní chatě. Tematika byla jako obvykle rozčleněna do sekcí – gramatické, stylistické a  sekce varia, vše zaštiťováno profesorem Uličným. Paralelně probíhala také sekce literárněvědná vedená Mgr. T. Riedlbauchovou. Jednalo se v plénu i v sekcích.

Alena Nováková :: 12.1.2004 :: workshopy

Ukazuje se, že je, žel, užíván stejnou měrou pro označení dvou různých významů: 1. zjednodušeně řečeno - lingvistická disciplína směřující k odhalení v mozku probíhajících jazykových procesů, 2. ve smyslu "neurolingvistického programování (NLP)" , což je "nástroj pro jednání s lidmi, jejich vedení a ovlivňování rozvinutý Bandlerem, Grinderem a dalšími" (...); "NLP umožňuje programovat (řídit) své vnímání a následně i emoce a dosáhnout tak prospěšnějšího stavu své mysli". Míní se tím jakási metoda využívaná v manažerské praxi, která nemá daleko k populárním cvičením asertivity či pozitivního myšlení. Jejím prostřednictvím má být možné změnit kromě vlastního či cizího přesvědčení také emoce, metabolismus a patologické procesy v organismu. Manažeři jsou v tomto oboru už i u nás školeni - trénováni.
Mírně řečeno, poněkud to zavání. Přesto jsou i v naší národní a městské knihovně knihy z obou těchto významových skupin pod jednou hlavičkou a v tomtéž pytli. Nenechte se zmýlit!

zdroj:
ol