Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Studentské workshopy „Žďárek“ 2004 a 2005
Abstrakt

Abstrakt v cizím jazyce

:: 13.8.2006 :: články
Konference Čeština na internetu
Abstrakt

Abstrakt v cizím jazyce

:: 13.8.2006 :: články
CO JE TO LOFT?
Abstrakt

Abstrakt v cizím jazyce

Michaela Lišková :: 13.8.2006 :: články
STÁTNÍ FISKUS?
Abstrakt

Abstrakt v cizím jazyce

Michaela Lišková :: 13.8.2006 :: články
TRAPKOVÁ, Ludmila, CHVÁLA, Vladislav: Rodina jako sociální děloha
Abstrakt

Abstrakt v cizím jazyce

Michaela Lišková :: 13.8.2006 :: články
Nad příkladovými větami v Mluvnici češtiny 3 aneb Matka ještě večer prala, ale unavený otec si šel lehnout
Abstrakt

Abstrakt v cizím jazyce

Michaela Lišková :: 12.8.2006 :: články
Jazyk i nacyja
Abstrakt

Abstrakt v cizím jazyce

:: 12.11.2004 :: články
Fonetika a fonologie znakového jazyka
Abstrakt

Článek předkládá důkaz existence fonologické roviny ve znakovém jazyce, který byl poprvé podán na počátku 60. let 20. století americkým lingvistou W. Stokoem. Dále je zde stručně představen americký a český systém notace znaků, resp. jejich manuálních komponentů.

Abstrakt v cizím jazyce

Petra Bímová :: 16.2.2004 :: články
Jazyk znakový - jazyk přirozený
Abstrakt

Článek obhajuje znakový jazyk jakožto lingvistický systém, který má základní vlastnosti přirozeného jazyka (dvojí artikulace, systémovost, znakovost, produktivnost, svébytnost, historický rozměr) - je tedy třeba tento status znakového jazyka akceptovat.

Abstrakt v cizím jazyce

Petra Bímová :: 16.2.2004 :: články
Kolik bylo Wolkerovi let, když se narodil?
Abstrakt

Přeřeknutí jako psycholingvistický jev.

Abstrakt v cizím jazyce

Versprechen als ein psycholinguistisches Fakt.

Michaela Lišková :: 30.1.2004 :: články

Ukazuje se, že je, žel, užíván stejnou měrou pro označení dvou různých významů: 1. zjednodušeně řečeno - lingvistická disciplína směřující k odhalení v mozku probíhajících jazykových procesů, 2. ve smyslu "neurolingvistického programování (NLP)" , což je "nástroj pro jednání s lidmi, jejich vedení a ovlivňování rozvinutý Bandlerem, Grinderem a dalšími" (...); "NLP umožňuje programovat (řídit) své vnímání a následně i emoce a dosáhnout tak prospěšnějšího stavu své mysli". Míní se tím jakási metoda využívaná v manažerské praxi, která nemá daleko k populárním cvičením asertivity či pozitivního myšlení. Jejím prostřednictvím má být možné změnit kromě vlastního či cizího přesvědčení také emoce, metabolismus a patologické procesy v organismu. Manažeři jsou v tomto oboru už i u nás školeni - trénováni.
Mírně řečeno, poněkud to zavání. Přesto jsou i v naší národní a městské knihovně knihy z obou těchto významových skupin pod jednou hlavičkou a v tomtéž pytli. Nenechte se zmýlit!

zdroj:
ol