Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Vzdělání:
Téma diplomové práce:
Téma disertační práce:
Předmět zájmu:
Publikace:
Školitel:
Seznam článků (0):
Autor na tomto serveru ještě nepublikoval žádný článek.
Seznam seminářů (0):
Autor na tomto serveru ještě nepublikoval žádný zápis ze seminářů.

Typickým rysem čínštiny je, že jeden vyslovený zvuk může mít podle způsobu psaní různé významy. Zvuk "ši" tak může znamenat: vědět, být, síla, svět, přísaha, opustit, dát, záležitost, milovat, vidět, bdít nad něčím, spoléhat na něco, zkoušet, jít, vysvětlovat, dům ad.

zdroj:
Georges Jean: Písmo - paměť lidstva, s. 48