Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Vzdělání:
Téma diplomové práce:
Téma disertační práce:
Předmět zájmu:
Publikace:
Školitel:
Seznam článků (0):
Autor na tomto serveru ještě nepublikoval žádný článek.
Seznam seminářů (0):
Autor na tomto serveru ještě nepublikoval žádný zápis ze seminářů.

... nula? "1. A zero is a constituent proposed in an analysis to represent an element held to be present at an abstract level but not realized in the data. 2. A zero is a unit proposed as a contrast to an element that might otherwise be present." Příklady: nulový morf, nulová konjunkce, nulový argument..."

zdroj:
Crystal 1980, Fleming 1988