Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Vzdělání:
Téma diplomové práce:
Téma disertační práce:
Předmět zájmu:
Publikace:
Školitel:
Seznam článků (0):
Autor na tomto serveru ještě nepublikoval žádný článek.
Seznam seminářů (0):
Autor na tomto serveru ještě nepublikoval žádný zápis ze seminářů.

...meronymie? "The whole-part lexical relation is an association between a lexical unit representing a part and a lexical unit representing its corresponding whole.Y has X(s). An X is a part of Y." Příklad: "An arm has an elbow. An elbow is a part of an arm."

zdroj:
Cruse 1986:160, 178