Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam kategorií s přehledy publikovaných článků
Dětská řeč
Seznam článků (1):
Čeština jako cizí jazyk
Seznam článků (1):
Frazeologie a idiomatika
Seznam článků (1):
Jazyková kritika
Seznam článků (1):
Neologie
Seznam článků (1):
13.8.2006 CO JE TO LOFT?
Onomastika
Seznam článků (1):
Pragmatika
Seznam článků (1):
Psycholigvistika
Seznam článků (1):
Znakový jazyk
Seznam článků (2):
Řeč v masmédiích
Seznam článků (1):

... velryby komunikují jazykově strukturovanými signály(zpěvem), které se kódují v jejich DNA, a tudíž geneticky předávají z matky na potomka? Podle vyjádření odborníků to znamená, že každá velrybí rodina hovoří specifickým nářečím tak, jako je tomu u člověka.

zdroj:
Koukolík, net, výzkum