Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam kategorií s přehledy publikovaných článků
Dětská řeč
Seznam článků (1):
Čeština jako cizí jazyk
Seznam článků (1):
Frazeologie a idiomatika
Seznam článků (1):
Jazyková kritika
Seznam článků (1):
Neologie
Seznam článků (1):
13.8.2006 CO JE TO LOFT?
Onomastika
Seznam článků (1):
Pragmatika
Seznam článků (1):
Psycholigvistika
Seznam článků (1):
Znakový jazyk
Seznam článků (2):
Řeč v masmédiích
Seznam článků (1):

...meronymie? "The whole-part lexical relation is an association between a lexical unit representing a part and a lexical unit representing its corresponding whole.Y has X(s). An X is a part of Y." Příklad: "An arm has an elbow. An elbow is a part of an arm."

zdroj:
Cruse 1986:160, 178