Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam kategorií s přehledy publikovaných článků
Dětská řeč
Seznam článků (1):
Čeština jako cizí jazyk
Seznam článků (1):
Frazeologie a idiomatika
Seznam článků (1):
Jazyková kritika
Seznam článků (1):
Neologie
Seznam článků (1):
13.8.2006 CO JE TO LOFT?
Onomastika
Seznam článků (1):
Pragmatika
Seznam článků (1):
Psycholigvistika
Seznam článků (1):
Znakový jazyk
Seznam článků (2):
Řeč v masmédiích
Seznam článků (1):

Typickým rysem čínštiny je, že jeden vyslovený zvuk může mít podle způsobu psaní různé významy. Zvuk "ši" tak může znamenat: vědět, být, síla, svět, přísaha, opustit, dát, záležitost, milovat, vidět, bdít nad něčím, spoléhat na něco, zkoušet, jít, vysvětlovat, dům ad.

zdroj:
Georges Jean: Písmo - paměť lidstva, s. 48