Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Seznam kategorií s přehledy publikovaných článků
Dětská řeč
Seznam článků (1):
Čeština jako cizí jazyk
Seznam článků (1):
Frazeologie a idiomatika
Seznam článků (1):
Jazyková kritika
Seznam článků (1):
Neologie
Seznam článků (1):
13.8.2006 CO JE TO LOFT?
Onomastika
Seznam článků (1):
Pragmatika
Seznam článků (1):
Psycholigvistika
Seznam článků (1):
Znakový jazyk
Seznam článků (2):
Řeč v masmédiích
Seznam článků (1):

...autosegmentální fonologii? Je to nelineární přístup k fonologii, který prezentuje fonologické procesy, jako např. tónovou a vokalickou harmonii, jako nezávislé na jednotlivých vokálech a konsonantech a přesahující jejich hranice. Výsledkem toho je, že fonologické procesy mohou ovlivňovat více než jeden vokál nebo konsonant najednou. Mě na tom baví, že fonologické reprezentace jsou v tomto přístupu multidimenzionální, několikavrstevné, přičemž každá úroveň vychází z lineárního uspořádání segmentů. Spojovací linie pak určují, jak jsou jednotlivé segmenty vrstev vyslovovány "naráz". Jedná se o progresivní teorii.

zdroj:
Goldsmith 1975