Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
ZS 2005/2006

:: 14.10.2005 :: semináře
Program doktorských seminářů LS 2005

Program doktorandského semináře UČJTK FF UK v Praze

Letní semestr 2004/5, úterý 10,50-12,20, hl. budova FF UK, Palachovo nám. 2, m. č. 24

Vedoucí semináře prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Michaela Lišková :: 13.12.2004 :: semináře
Program doktorských seminářů ZS 2004/2005

Seminář se koná ve čtvrtek 10.50–12.20 v místnosti č. 24 / hl. b. Vyučující: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Michaela Lišková :: 9.12.2004 :: semináře
Neurolingvistika: 29. 4.

Olga Stehlíková :: 20.3.2004 :: semináře
Dialektologie a jazykový zeměpis: 15. 4.

Martina Waclawičová :: 20.3.2004 :: semináře
K základním pojmům problematiky komunikační funkce výpovědi

Jan Táborský :: 26.2.2004 :: semináře
Doktorandské semináře 2004

Doktorský seminář I – čtvrtek 10.50–12.20 – místnost č. 24 / hl. b. Vyučující prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
Doktorský seminář II – čtvrtek 13.00–14.30 – místnost č. 24 / hl. b. Vyučující prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Michaela Lišková :: 15.1.2004 :: semináře
Afáziologie, seminář 15. 1. 2004

Afáziologie – letmý vstup do problematiky
VYN: „Při komunikaci jazykem se užívá senzorických a motorických funkcí, které k tomuto účelu nebyly prvotně specializovány (Alajouanine, 1968)“

VYN: CMP – cévní mozková příhoda – nemoc, která se na celkové úmrtnosti podílí 8 %, její výskyt u nás – 200 na 100 tis. obyvatel, 12x víc osob příhodu přežije, takřka každý z nich trpí afázií; CMP je nejčastější příčina afázie (Alzh. Choroba- po 90. roce života u nás z 45 %)
-muži potřebují logopedickou rehabilitaci 2x častěji než ženy, lidé s nižší vzděláním potřebují více log. péče, lidé s nejtěžším pohybovým omezením potřebují log. terapii nejvíce, většina lidí kromě fyzické poruchy a poruchy řeči trpí po CMP také těžkou depresí. Jsou známy klínové tabulky již z 16. století př. Kr., popisující expresivní afázii chetitského krále Mirsilia po apoplexii (mozkové mrtvici, krvácení do mozku).

Olga Stehlíková :: 15.1.2004 :: semináře
Časopis Linguistische Berichte, seminář 18. 12. 2003

Časopis LB založen r. 1969. K dostání: knihovna Valentinská + internet www.buske.de/Linguistische-Berichte/LB.htm. Vychází: 4x ročně (im Februar, Mai, August und November), každý sešit cca. 128 str. Obsahově nevyhraněný. Abstrakty z posledních čísel:

Heft 196 (Dezember 2003)
Pragmatik: Warum wir Linguisten "euch Linguisten", aber nicht "sie Linguisten" akzeptieren können. Eine personendeiktische Erklärung, Gisa Rauh
Morphologie: Entstehung und Funktion der Fugenelemente im Deutschen, oder: warum wir keine *Autosbahn haben, Heide Wegener
Syntax: What do Reduced Pronominals Reveal about the Syntax of Dutch and German? Part 2: Fronting, Hans-Martin Gärtner, Markus Steinbach

Michaela Lišková :: 13.1.2004 :: semináře
Sémantická funkce pádu v konfrontaci češtiny a litevštiny, seminář ZS 2003

Lucie Korbélyiová :: 12.1.2004 :: semináře

Ukazuje se, že je, žel, užíván stejnou měrou pro označení dvou různých významů: 1. zjednodušeně řečeno - lingvistická disciplína směřující k odhalení v mozku probíhajících jazykových procesů, 2. ve smyslu "neurolingvistického programování (NLP)" , což je "nástroj pro jednání s lidmi, jejich vedení a ovlivňování rozvinutý Bandlerem, Grinderem a dalšími" (...); "NLP umožňuje programovat (řídit) své vnímání a následně i emoce a dosáhnout tak prospěšnějšího stavu své mysli". Míní se tím jakási metoda využívaná v manažerské praxi, která nemá daleko k populárním cvičením asertivity či pozitivního myšlení. Jejím prostřednictvím má být možné změnit kromě vlastního či cizího přesvědčení také emoce, metabolismus a patologické procesy v organismu. Manažeři jsou v tomto oboru už i u nás školeni - trénováni.
Mírně řečeno, poněkud to zavání. Přesto jsou i v naší národní a městské knihovně knihy z obou těchto významových skupin pod jednou hlavičkou a v tomtéž pytli. Nenechte se zmýlit!

zdroj:
ol