Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
ZS 2005/2006

:: 14.10.2005 :: semináře
Program doktorských seminářů LS 2005

Program doktorandského semináře UČJTK FF UK v Praze

Letní semestr 2004/5, úterý 10,50-12,20, hl. budova FF UK, Palachovo nám. 2, m. č. 24

Vedoucí semináře prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Michaela Lišková :: 13.12.2004 :: semináře
Program doktorských seminářů ZS 2004/2005

Seminář se koná ve čtvrtek 10.50–12.20 v místnosti č. 24 / hl. b. Vyučující: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Michaela Lišková :: 9.12.2004 :: semináře
Neurolingvistika: 29. 4.

Olga Stehlíková :: 20.3.2004 :: semináře
Dialektologie a jazykový zeměpis: 15. 4.

Martina Waclawičová :: 20.3.2004 :: semináře
K základním pojmům problematiky komunikační funkce výpovědi

Jan Táborský :: 26.2.2004 :: semináře
Doktorandské semináře 2004

Doktorský seminář I – čtvrtek 10.50–12.20 – místnost č. 24 / hl. b. Vyučující prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
Doktorský seminář II – čtvrtek 13.00–14.30 – místnost č. 24 / hl. b. Vyučující prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Michaela Lišková :: 15.1.2004 :: semináře
Afáziologie, seminář 15. 1. 2004

Afáziologie – letmý vstup do problematiky
VYN: „Při komunikaci jazykem se užívá senzorických a motorických funkcí, které k tomuto účelu nebyly prvotně specializovány (Alajouanine, 1968)“

VYN: CMP – cévní mozková příhoda – nemoc, která se na celkové úmrtnosti podílí 8 %, její výskyt u nás – 200 na 100 tis. obyvatel, 12x víc osob příhodu přežije, takřka každý z nich trpí afázií; CMP je nejčastější příčina afázie (Alzh. Choroba- po 90. roce života u nás z 45 %)
-muži potřebují logopedickou rehabilitaci 2x častěji než ženy, lidé s nižší vzděláním potřebují více log. péče, lidé s nejtěžším pohybovým omezením potřebují log. terapii nejvíce, většina lidí kromě fyzické poruchy a poruchy řeči trpí po CMP také těžkou depresí. Jsou známy klínové tabulky již z 16. století př. Kr., popisující expresivní afázii chetitského krále Mirsilia po apoplexii (mozkové mrtvici, krvácení do mozku).

Olga Stehlíková :: 15.1.2004 :: semináře
Časopis Linguistische Berichte, seminář 18. 12. 2003

Časopis LB založen r. 1969. K dostání: knihovna Valentinská + internet www.buske.de/Linguistische-Berichte/LB.htm. Vychází: 4x ročně (im Februar, Mai, August und November), každý sešit cca. 128 str. Obsahově nevyhraněný. Abstrakty z posledních čísel:

Heft 196 (Dezember 2003)
Pragmatik: Warum wir Linguisten "euch Linguisten", aber nicht "sie Linguisten" akzeptieren können. Eine personendeiktische Erklärung, Gisa Rauh
Morphologie: Entstehung und Funktion der Fugenelemente im Deutschen, oder: warum wir keine *Autosbahn haben, Heide Wegener
Syntax: What do Reduced Pronominals Reveal about the Syntax of Dutch and German? Part 2: Fronting, Hans-Martin Gärtner, Markus Steinbach

Michaela Lišková :: 13.1.2004 :: semináře
Sémantická funkce pádu v konfrontaci češtiny a litevštiny, seminář ZS 2003

Lucie Korbélyiová :: 12.1.2004 :: semináře

...absolutní sociální deixe? "Absolute social deixis is deictic reference to some social characteristic of a referent (especially a person) apart from any relative ranking of referents. Often absolute social deixis is expressed in certain forms of address. The form of address will include no comparison of the ranking of the speaker and addressee; there will be only a simple reference to the absolute status of the addressee. Here are some examples of absolute social deixis: "Your honor, Mr. President."

zdroj:
net, Levinson 1979