Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace

:: 0.0. 0: :: aktuálně

...výčet typů narativu podle Larsona? Je to: narrative (sděluje pořadí událostí), procedural (poskytuje instrukce k činnosti), expository (vysvětluje), hortatory (povzbuzuje k činnosti), descriptive (vyjmenovává vlastnosti objektu).

zdroj:
Larson 1984