Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Autor:
Datum publikování: 0.0.


Pro četné zájemce o znakový jazyk je určena tato zajímavost, která jim tímto radí, že na stránce www.mpi.nl najdou zajímavé abstrakty z konference s názvem Structuring of space in language and cognition: What do sign languages reveal?, která se konala v září v rámci Max Planck Institutu.

zdroj:
ich, net