Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Autor:
Datum publikování: 0.0.


...výčet typů narativu podle Larsona? Je to: narrative (sděluje pořadí událostí), procedural (poskytuje instrukce k činnosti), expository (vysvětluje), hortatory (povzbuzuje k činnosti), descriptive (vyjmenovává vlastnosti objektu).

zdroj:
Larson 1984