Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Autor:
Datum publikování: 0.0.


...autosegmentální fonologii? Je to nelineární přístup k fonologii, který prezentuje fonologické procesy, jako např. tónovou a vokalickou harmonii, jako nezávislé na jednotlivých vokálech a konsonantech a přesahující jejich hranice. Výsledkem toho je, že fonologické procesy mohou ovlivňovat více než jeden vokál nebo konsonant najednou. Mě na tom baví, že fonologické reprezentace jsou v tomto přístupu multidimenzionální, několikavrstevné, přičemž každá úroveň vychází z lineárního uspořádání segmentů. Spojovací linie pak určují, jak jsou jednotlivé segmenty vrstev vyslovovány "naráz". Jedná se o progresivní teorii.

zdroj:
Goldsmith 1975