Stránky doktorandů
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
Autor:
Datum publikování: 0.0.


Ukazuje se, že je, žel, užíván stejnou měrou pro označení dvou různých významů: 1. zjednodušeně řečeno - lingvistická disciplína směřující k odhalení v mozku probíhajících jazykových procesů, 2. ve smyslu "neurolingvistického programování (NLP)" , což je "nástroj pro jednání s lidmi, jejich vedení a ovlivňování rozvinutý Bandlerem, Grinderem a dalšími" (...); "NLP umožňuje programovat (řídit) své vnímání a následně i emoce a dosáhnout tak prospěšnějšího stavu své mysli". Míní se tím jakási metoda využívaná v manažerské praxi, která nemá daleko k populárním cvičením asertivity či pozitivního myšlení. Jejím prostřednictvím má být možné změnit kromě vlastního či cizího přesvědčení také emoce, metabolismus a patologické procesy v organismu. Manažeři jsou v tomto oboru už i u nás školeni - trénováni.
Mírně řečeno, poněkud to zavání. Přesto jsou i v naší národní a městské knihovně knihy z obou těchto významových skupin pod jednou hlavičkou a v tomtéž pytli. Nenechte se zmýlit!

zdroj:
ol